Κριτήρια επιλογής προιόντων

Η επιλογή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον είναι μία δύσκολη υπόθεση. Για να αποφύγει κάποιος υποκειμενικές και άδικες κρίσεις, πρέπει να βασιστεί σε κανόνες και διαδικασίες που έχουν με τον καιρό αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία.

Οι κανόνες και τα κριτήρια αυτά προέρχονται από αναγνωρισμένους εθνικούς και διεθνείς φορείς αλλά και από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς. Τέτοια κριτήρια μπορούν να αποτελέσουν κατά κύριο λόγο οι φιλοπεριβαλλοντικές διαπιστεύσεις και οι οικολογικές σήμανσεις.  

Οι σημάνσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι ούτε άστοχες αλλά ούτε και αυθαίρετες.

Αυτό το αναφέρουμε επειδή υπάρχουν εταιρίες που βαφτίζουν π.χ κάποια από τα προϊόντα τους οικολογικά και συχνά τα συνοδεύουν και από κάποιο σήμα δικής τους επινόησης. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι ευρέως αποδεκτό.

Η όποια σήμανση θα πρέπει να προέρχεται κάθε φορά από αναγνωρισμένους φορείς και να πληροί μία σειρά από κανόνες.