Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering, σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να πληροφορηθείτε λεπτομερώς για τη διαδικασία που πρέπει να ακολούθησει βήμα προς βήμα ένας ιδίωτης ή μία επιχείρηση, που επιθυμεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering.

Μπορείτε επίσης να δείτε δύο ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με την αποδοτικότητα της επένδυσης σε φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering, που αφορούν ένα νοικοκυριό και μία μικρή επιχείρηση αντίστοιχα.