Πιστοποιήσεις - Σεμινάρια

Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έχουμε παρευρεθεί κατά καιρούς σε μία σειρά από επικοδομητικά σεμινάρια, που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στα σεμινάρια αυτά ενημερωθήκαμε και επεκτείναμε τις γνώσεις μας πάνω σε θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και με την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών στην πράξη.

Κάθε φορά που προκύπτει η διεξαγωγή ενός σημαντικού σεμιναρίου είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, φροντίζουμε έτσι ώστε να βρισκόμαστε εκεί και να τα παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.    

Στη συνέχεια, σας παραθέτουμε ενδεικτικά ορισμένους τίτλους από σεμινάρια που έχουμε παρακολουθήσει: 

 • Νέες Ηλεκτρολογικές Τεχνολογίες
 • Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
 • EIB (KNX)
 • Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • SIEMENS - LOGO
 • SIEMENS - Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές SIMATIC
 • Autofine (4M)
 • Κατασκευή & συντήρηση έργων ΑΠΕ με έμφαση στις εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών μονάδων
 • Οργάνωση επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο - Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμοστικότητας στην οικονομική & τεχνολογική αλλαγή
 • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον κατασκευαστικό κλάδο (Έξυπνα Κτίρια)
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Μελέτη - Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • ΕΛΕΜΚΟ - Προστασία Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων από Υπερτάσεις
 • ΕΛΕΜΚΟ - Συστήματα Θεμελιακής Γείωσης
 • ΕΜΜ.ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ Τυλισού Ηρακλείου Κρήτης