Μίνι Μούφες με gel & caps - NEO!!!

Μίνι μούφες Shell Box με ενσωματωμένο gel & caps

Πρόκειται για μία νέα καινοτόμα σειρά από μίνι μούφες με ενσωματωμένο gel και caps Spring Box, με σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή δημιουργία, μόνωση και προστασία ηλεκτρικών συνδέσεων σε κάθε οικιακή και επαγγελματική χρήση, χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Χάρις στο ενσωματωμένο gel στεγανοποίησης, το Shell Box προστατεύει ηλεκτρικές
συνδέσεις
μικρής διατομής (0,2 –4 mm2) από νερό, υγρασία και σκόνη σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.

Διατίθεται σε 3 μεγέθη και 5 διαφορετικές εκδόσεις που επιτρέπουν τις ηλεκτρικές συνδέσεις χαμηλής τάσης έως 5 αγωγούς ενιαίας επαφής και έως 2 αγωγούς σε δύο ή τρεις φάσεις.

Το gel στεγανοποίησης που περιέχεται στις μίνι μούφες, μονώνει και προστατεύει τις
ηλεκτρικές συνδέσεις από το νερό, την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες. Ο σχεδιασμός τους και το σύστημα κλεισίματός που έχουν,
αποτρέπουν τη διαρροή gel εκτός της μούφας, παρά μόνο στο σημείο εισόδου του καλωδίου κάτι που διασφαλίζει ότι η σύνδεση είναι καλά σφραγισμένη.

H φύση του gel στεγανοποίησης και η τεχνολογία σχεδιασμού των caps Spring Box
καθιστούν τις μίνι μούφες επισκέψιμες. Με άλλα λόγια μπορούμε ανά πάσα στιγμή να
ελέγξουμε τη σύνδεσή μας ή να δουλέψουμε σε καθέναν από τους αγωγούς.

Το gel στεγανοποίησης μέσα στη μίνι μούφα είναι μη τοξικό και κατατάσσεται στα
μη επικίνδυνα υλικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1272/2008 (CLP).

Μίνι μούφες με gel & caps Spring Box