Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Όπως και στις άλλες κατηγορίες φωτισμού, έτσι και εδώ, είναι η απαραίτητη η διενέργεια μελέτης φωτισμού προκειμένου να τοποθετείται κάθε φορά ο απαιτούμενος αριθμός φωτιστικών και να αποφεύγονται οι υπερβολές.  

Σημαντικό ρόλο σε έναν επιτυχημένο εξωτερικό φωτισμό παίζουν τόσο η ποιότητα των φωτιστικών, όσο και ο βαθμός στεγανότητάς τους (ΙΡ) λόγω του οτι βρίσκονται εκτεθειμένα στις διάφορες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) είναι πλέον υποχρεωτική η τοποθέτηση διαφορικών διακοπτών (αντιηλεκτροπληξιακών) σε όλες τις εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, ένα μη πιστοποιημένο για το βαθμό στεγανότητάς του φωτιστικό θα παρουσίαζε διαρροές και ο διαφορικός διακόπτης δεν θα το άφηνε να λειτουργήσει. 

Χρειάζεται ακόμα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των καλωδιώσεων που θα χρησιμοποιηθούν, στον τρόπο σύνδεσης των καλωδιώσεων αυτών, καθώς και στη διασφάλιση της στεγανότητας των συνδέσεων. Με την εμπειρία που έχουμε στο χώρο όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε για εσάς όλα τα παραπάνω. 

Παρακολουθώντας από κοντά τα έργα μας και επισημαίνοντας κάθε φορά τα προβλήματα που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου, είμαστε σήμερα σε θέση να επικοινωνούμε τόσο με αντιπροσώπους εισαγωγής ευρωπαϊκών φωτιστικών όσο και με Έλληνες βιοτέχνες και να τους μεταφέρουμε τις απόψεις μας, σχετικά με την συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα φωτιστικά τους στις διάφορες καιρικές συνθήκες κατά την πάροδο των ετών.  

Αξίζει να επισημάνουμε ότι τα φωτιστικά των εξωτερικών χώρων μπορούν να υποστούν διάβρωση είτε από νερά γεωτρήσεων με πολλά άλατα, είτε από λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στους κήπους.

Επίσης, διάβρωση μπορούν να υποστούν και φωτιστικά αλουμινίου που τοποθετούνται κοντά στη θάλασσα, λόγω κακής επεξεργασίας του αλουμινίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να χρησιμοποιούνται φωτιστικά μπρούτζινα, ανοξείδωτα και συγκεκριμένου τύπου Mariner 316.