Κατάσβεση & Πυροπροστασία

Η εταιρεία μας προτείνει και εφαρμόζει συστήματα κατάσβεσης που είναι ιδιαιτέρως αποδοτικά για περιπτώσεις πυρκαγιών κατηγορίας A,B και C (δηλαδή στερεών, υγρών και αεριών καυσίμων ουσιών), αλλά και για περιπτώσεις πυρκαγιών κατηγορίας E που εκδηλώνονται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τάσης λειτουργίας έως 24.000V.

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  • Για εσωτερική προστασία συσκευών (π.χ ηλεκτρικοί πίνακες κ.ά).
  • Σε τοπικής εφαρμογής συστήματα
  • Σε ολικής κάλυψης συστήματα
  • Σαν φορητά μέσα πυροπροστασίας

Οι τύποι συστημάτων κατάσβεσης διακρίνονται σε:

Μικρά συστήματα: Ενεργοποιούνται είτε αυτόνομα (με τη χρήση θερμοστοιχείου στους 172ο C χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος), είτε αυτόματα στους 300οC . Προστατεύουν χώρους και συσκευές όπως ηλεκτρικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ά.

Μεσαία συστήματα:  Ενεργοποιούνται είτε αυτόνομα (με τη χρήση θερμοστοιχείου στους172ο C χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος), είτε αυτόματα στους 300οC, είτε χειροκίνητα με τη χρήση διακόπτη. Προστατεύουν οχήματα και άλλα μέσα μεταφοράς (τρένα, σκάφη κ.ά).

Μεγάλα συστήματα:  Ενεργοποιούνται είτε μέσω συστήματος πυρανίχνευσης, είτε αυτόνομα (με τη χρήση θερμοστοιχείου στους 172ο C χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος ), είτε αυτόματα στους 300οC . Προστατεύουν χώρους όπως ηλεκτρικούς υποσταθμούς, χώρους Computer Rooms, χώρους αποθήκευσης καυσίμων, χώρους αρχείων, χώρους με εικαστικούς πίνακες και έργα τέχνης κ.ά.

Φορητά συστήματα:  Πυροσβεστήρες φορητοί χειροκίνητης ενεργοποίησης και λειτουργίας.

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων κατάσβεσης είναι τα εξής:

Αξιοπιστία:  Τα συστήματα ενεργοποιούνται με 3 τρόπους οι οποίοι μπορούν να συνυπάρξουν: Από αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης, αυτόνομα με τη χρήση θερμοστοιχείου (στους 172ο C) χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος, με αυτοενεργοποίηση (στους 300ο C). Τα παραπάνω σημαίνουν πρακτικά ότι το σύστημα είναι απίθανο να μην λειτουργήσει.

Ασφάλεια:  Δεν υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως επειδή τα συστήματα δεν περιλαμβάνουν φυάλες υπό πίεση και πυροτεχνικά υλικά.

Ευελιξία: Είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προστασίας χώρων αλλά και συσκευών (π.χ. στο εσωτερικό ηλεκτρικών πινάκων, υπολογιστών κλπ).

Φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο:  Είναι ακίνδυνα στις ενδεδειγμένες ποσότητες για αποτελεσματική κατάσβεση. Επίσης, σε αντίθεση με τα άλλα κατασβεστικά υλικά, δεν μεταβάλλουν την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο. Συνοδεύονται από Διεθνή Πιστοποιητικά για τη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Είναι κατάλληλα για προστασία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και συνοδεύονται από Πιστοποιητικά για την καταλληλότητα σε ενδεικτικές συσκευές (π.χ IBM).

Ευκολία στην εγκατάσταση και στη συντήρηση:  Αφού βεβαίως έχει προηγηθεί ένας προσεκτικός σχεδιασμός για τη σωστή τοποθέτηση των συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και συνθήκες στο χώρο της εγκατάστασης.