Μούφες με ρητίνη

Μούφες Sumbarine με ρητίνη πολυουρεθάνης

Οι μούφες στεγανοποίησης Submarine με ρητίνη πολυουρεθάνης, χρησιμοποιούνται για συνδέσεις καλωδίων 0,6 / 1 kV μέχρι πέντε αγωγούς, σε ευθείες συνδέσεις και συνδέσεις διακλάδωσης.

Η ρητίνη τροφοδοτείται με χύτευση μέσα στη μούφα, με στη σωστή αναλογία αναμίξεως των συστατικών της. Χρησιμοποιώντας το σύστημα άμεσης χύτευσης - έγχυσης, μετά την ανάμιξη στο σάκο, η ρητίνη διαχέεται εντός της διαφανούς μούφας χωρίς καμία αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι όλα λειτουργούν με ασφάλεια.

Οι συσκευασίες από μούφες Submarine περιλαμβάνουν δύο διαφανείς μούφες με κούμπωμα, τερματική κλέμμα σύνδεσης (στα περισσότερα μοντέλα), ρητίνη δύο
συστατικών για ανάμιξη και εξαρτήματα συναρμολόγησης.

Μετά τη στερεοποίηση, η ρητίνη πολυουρεθάνης μοιάζει με ένα ενιαίο, πράσινο και συμπαγές σώμα έτοιμο για χρήση. Σε περίπτωση μελλοντικής επισκεψιμότητας η σύνδεση δεν είναι προσβάσιμη. Θα πρέπει να κοπούν τα καλώδια και να χρησιμοποιηθεί νέα μούφα με ρητίνη για τη σύνδεση.

Παρουσιάζουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Συμμόρφωση με το Πρότυπο CΕΙ ΕN 50393
  • Υψηλή μηχανική αντοχή
  • Ενισχυμένη μόνωση
  • Βαθμός προστασίας:  Ισοδύναμο προς ΙPΧ8 (CΕΙ ΕN 50629), δοκιμασμένο ένα μέτρο κάτωαπό το νερό (CΕΙ ΕN 50393 παρ. 8.6.3)

Μούφες Submarine με ρητίνη πολυουρεθάνης