Access Control

Με τον όρο Access Control (Ελεγχόμενη Πρόσβαση) ουσιαστικά εννοούμε ένα σύστημα όπου μπορούμε να ελέγχουμε την είσοδο και έξοδο κάποιου χρήστη σε έναν ορισμένο χώρο. Η πρόσβαση γίνεται με καρταναγνώστες και ειδικές κάρτες που προγραμματίζονται  και  κάθε συμβάν καταγράφεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε περίπτωση απώλειας μίας κάρτας πρόσβασης, απλά ακυρώνονται άμεσα τα δικαιώματα πρόσβασης που έχει, καθιστώντας την πρακτικά άχρηστη. Σε πελάτες που τους εξυπηρετεί η χρήση πληκτρολογίου, μπορούν να τοποθετηθούν πληκτρολόγια στη θέση των καρταναγνωστών.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεθόδους προστασίας των χώρων ενός κτιρίου, αφού με βάση τα συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control) ελέγχεται και καταγράφεται συνεχώς το ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από αυτό ανά πάσα στιγμή. Ένα επιτυχημένο σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ των αναγκών ασφαλείας και της λειτουργικότητας του υπό προστασία χώρου.

Εκτός από τους καρταναγνώστες και τα πληκτρολόγια που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν ακόμα πιο εξειδικευμένα συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control) τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων σάρωση δακτυλικού αποτυπώματος, σάρωση οφθαλμού, συστήματα τουρνικέ, αναγνώστες πινακίδας αυτοκινήτου κ.ά. Όλα αυτά τα συστήματα τοποθετούνται κυρίως σε περιπτώσεις κτιρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων υψίστης ασφαλείας όπως κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες, στρατιωτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.