Απομακρυσμένη Βοήθεια

Η εταιρεία μας πάρεχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης υποστήριξης (βοήθειας) αποκλειστικά στους πελάτες της, ώστε να μπορούμε να δίνουμε άμεσα λύση στο πρόβλημα τους.

Τί είναι η Απομακρυσμένη Βοήθεια;

Με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού προγράμματος (TeamViewer) μας δίνετε προσβάση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, προκειμένου να επιλύσουμε κάποια ηλεκτρονική βλάβη.

Θα έχετε κάθε φορά πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου;

Όχι , κατά την εκκίνηση του προγράμματος θα πρέπει να μας δώσετε δύο κωδικούς πρόσβασης. Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα οι κωδικοί αυτοί αλλάζουν αυτομάτα και δεν έχουμε καμία πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Λήψη Απομακρυνσμένης Βοήθειας