Συναγερμός

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου, ένα τυπικό σύστημα συναγερμού  αποτελείται συνήθως από:

  • Κέντρο (ή Πίνακα Ελέγχου) που μπορεί να είναι 4, 6, 8 ή και περισσοτέρων ζωνών, ανάλογα με την εγκατάσταση.
  • Πληκτρολόγια μέσω των οποίων δίνονται οι διάφορες εντολές.
  • Ανιχνευτές κίνησης εσωτερικού χώρου που τοποθετούνται σε καίρια σημεία.
  • Μαγνητικές επαφές (παγίδες) που τοποθετούνται συνήθως σε πόρτες και παράθυρα.
  • Σειρήνες αυτοτροφοδοτούμενες  εξωτερικές

Σε ένα σύστημα συναγερμού μπορούμε επίσης να συναντήσουμε:

  • Ανιχνευτές κίνησης εξωτερικού χώρου, οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση εξωτερικά ενός κτιρίου και δεν επηρεάζονται από τις μικροκινήσεις των κατοικίδιων ζώων.
  • Πυλώνες με δέσμες (beam) εξωτερικού χώρου, οι οποίοι δημιουργούν ένα περίγραμμα από αόρατες δέσμες που όταν τις διαπεράσεις ενεργοποιούν το συναγερμό.

Υπάρχουν επίσης και διάφορες πρόσθετες συσκευές που μπορούμε να προσαρμόσουμε σε ένα κέντρο συναγερμού, οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε απομακρυσμένο έλεγχο και επιτήρηση του συστήματος (π.χ GSM Modem, συσκευές Ethernet κ.ά).

Σε συνεργασία με εταιρείες κέντρων λήψεως σημάτων, μας παρέχεται η δυνατότητα να εγγράφουμε σε αυτά κάθε νέο πελάτη μας που διαθέτει σύστημα συναγερμού. Στα κέντρα αυτά φτάνει κάθε σήμα παραβίασης ή ανεπιθύμητης παρουσίας που θα παρατηρηθεί στο χώρο σας και αυτόματα οι εταιρείες σας ενημερώνουν τηλεφωνικά, καθώς επίσης και την Αστυνομία κατόπιν δική σας έγκρισης.