Φωτισμός

Η εταιρεία μας, όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στο χώρο, έχει ασχοληθεί κυρίως με τις παρακάτω κατηγορίες φωτισμού:

  • Φωτισμός μουσείων
  • Επαγγελματικός φωτισμός
  • Φωτισμός εξωτερικών χώρων
  • Διακοσμητικός φωτισμός
  • Φωτισμός κατοικιών
  • Διαχείριση φωτισμού

Σημαντικό κριτήριο για τον επιτυχημένο φωτισμό ενός χώρου αποτελεί αρχικά η σωστή μελέτη φωτισμού. Μία σωστή μελέτη φωτισμού μπορεί να αναβαθμίσει και να αναδείξει ένα φωτιζόμενο χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Ο επιτυχημένος φωτισμός βελτιώνει τη λειτουργία και την αισθητική ενός χώρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ικανότητα ευκρίνειας του κάθε χρήστη.

Ένα δεύτερο κριτήριο, έχει να κάνει με την επιλογή κατάλληλων φωτιστικών. Κάθε φωτιστικό που επιλέγεται για να φωτίσει ένα ή περισσότερα σημεία ενός χώρου, πρέπει να πληροί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις και να είναι πιστοποιημένο, να έχει περάσει δηλαδή με επιτυχία μία σειρά από βασικούς τεχνικούς ελέγχους.

Ένα ακόμα κριτήριο σχετικά με τον επιτυχημένο φωτισμό ενός χώρου αποτελεί η σωστή τοποθέτηση, αλλά και η  σύνδεση του φωτιστικού, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μίας σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας από την πλευρά των τεχνικών που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη εργασία, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.

Η εταιρεία μας σήμερα, χάρις στην πολυετή γνώση και εμπειρία των στελεχών της, έχει τη δυνατότητα να σας προτείνει τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις για το φωτισμό του χώρου σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.