Διαφορικός Διακόπτης (Ρελέ)

Από το 2006 και μετά (κοινή υπουργική απόφαση και για τη θεμελιακή γείωση), είναι πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος για την πρόσθετη προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.

Με τον όρο διατάξεις διαφορικού ρεύματος, εννούμε τους Διαφορικούς Διακόπτες Εντάσεως (Δ.Δ.Ε ή ρελέ) που είναι γνωστοί και ως αντιηλεκτροπληξιακοί. Οι διακόπτες αυτοί είναι συσκευές που τοποθετούνται στους πίνακες σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός των συσκευών αυτών είναι να προκαλούν αυτόματα διακοπή του ρεύματος, όταν συμβεί για οποιοδήποτε λόγο κάποια διαρροή, προστατεύοντας έτσι τους καταναλωτές από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Η λειτουργία τους συνίσταται  στο να συγκρίνουν συνεχώς την ένταση στον αγωγό της φάσεως με την ένταση στον ουδέτερο αγωγό (στο μονοφασικό ρεύμα) και όταν αυτή γίνει μεγαλύτερη από 30mA, τότε μέσω ενός ρελέ ανοίγουν οι επαφές του διακόπτη και γίνεται διακοπή του ρεύματος. Ανάλογα λειτουργούν και οι τριφασικοί Δ.Δ.Ε

Όλοι οι Δ.Δ.Ε διαθέτουν ένα μπουτόν - test το οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουμε την καλή τους λειτουργία. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά (μία φορά το μήνα), έτσι ώστε ο διακόπτης να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα.  

ΦΕΚ 1222/2006 (Δ.Δ.Ε & Θεμελιακή Γείωση)