Φωτισμός κατοικιών

Ο φωτισμός μίας κατοικίας σίγουρα δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση.

Για το φωτισμό ενός χώρου απαιτείται ειδική μελέτη που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, δεδομένου ότι ο κάθε χώρος έχει τις δικές του απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες.

Με άλλα λόγια, το ζήτημα του φωτισμού μίας κατοικίας είναι κάτι το καθαρά υποκειμενικό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες (π.χ σε έναν δεδομένο χώρο, άλλες ανάγκες για φωτισμό έχει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και άλλες ένας νεότερος). Προκειμένου λοιπόν να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι, απαιτείται ένας συνδυασμός δράσης τόσο από την πλευρά του αρχιτέκτονα, ο οποίος θα δώσει τη σωστή λύση της αισθητικής, όσο και από την πλευρά του πελάτη-ιδιοκτήτη ο οποίος θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια τις ανάγκες του για φωτισμό.     

Η επιλογή των φωτιστικών που θα φωτίσουν έναν χώρο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύφος του χώρου αυτού. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν κάποιος να προτείνει σύγχρονα φωτιστικά για τον φωτισμό μίας νεοκλασικής κατοικίας. Είναι επίσης πολύ δύσκολο να καλύψουμε τις απαιτήσεις φωτισμού σε μία κατοικία, χρησιμοποιώντας μόνο έναν τύπο φωτιστικών. Χρειάζεται να υπάρξει ένας συνδυασμός αυτών, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ για το φωτισμό κατοικιών είναι ότι αποτελεί μία ιδιαίτερη κατηγορία φωτισμού, όπου όλα διαμορφώνονται και αποφασίζονται πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη-ιδιοκτήτη, καθώς αυτός θα αποτελέσει και τον τελικό χρήστη.