Απαγωγοί υπερτάσεων

Τί είναι οι κρουστικές υπερτάσεις;

Με τον όρο κρουστικές υπερτάσεις, εννοούμε τις απότομες αυξήσεις που συμβαίνουν στην τιμή του δυναμικού των γειώσεων, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία επαγωγικών ρευμάτων. Οι αυξήσεις αυτές διαρκούν από εκατομμυριοστά έως και χιλιοστά του δευτερολέπτου και κυμαίνονται από μερικά έως χιλιάδες Volts!

Τα αίτια δημιουργίας των κρουστικών υπερτάσεων μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά. Ως φυσικά αίτια λογίζονται οι κεραυνοί, ενώ ως τεχνητά αίτια θεωρούμε φαινόμενα όπως βραχυκυκλώματα κλπ.

Λόγω των κρουστικών υπερτάσεων, αναπτύσσονται στους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας μίας εγκατάστασης επαγωγικά ρεύματα. Τα ρεύματα αυτά είναι μεγάλης έντασης και μπορούν να καταστρέψουν κάθε μορφής ηλεκτρική εγκατάσταση, αλλά και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην ανθρώπινη ζωή.

Για την αντιμετώπιση των κρουστικών υπερτάσεων και την προστασία του πολύτιμου ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, απαιτείται η εγκατάσταση απαγωγών υπερτάσεων, γνωστών και ως Surge Protective Devices (SPD).

Οι απαγωγοί είναι συσκευές που τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες και υποπίνακες των εγκαταστάσεων, με στόχο την άμεση μείωση των κρουστικών υπερτάσεων σε ακίνδυνα μεγέθη. Υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορούν να τοποθετηθούν επίσης απαγωγοί στην εισαγωγή του δικτύου μεταφοράς δεδομένων, στην καλωδίωση της κεραίας τηλεοράσεως κ.α.

Ο μύθος γύρω από τους απαγωγούς υπερτάσεων

Ο μύθος που επικρατεί σε ότι αφορά τους απαγωγούς υπερτάσεων, έχει να κάνει με το ότι μπορούμε να τα έχουμε όλα σε ένα με προστασία 100%. Κάτι τέτοιο στην πράξη δεν ισχύει!

Εσείς τί μέτρα προστασίας έχετε λάβει για τις υπερτάσεις και τις κρουστικές υπερτάσεις;

Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση κεραυνού, μέσω των εναέριων καλωδιώσεων του ΔΕΔΔΗΕ, μπορούν να μεταφερθούν κρουστικές υπερτάσεις στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση και να σας κάψουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές;

Γνωρίζετε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εκδώσει εγκύκλιο με την οποία δεν αναλαμβάνει ευθύνη σε περίπτωση κρουστικών υπερτάσεων από πτώση κεραυνών; Έχετε διαβάσει στην εγγύηση κάθε ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής που αγοράζετε, ότι εξαιρείται της εγγύησης η υπέρταση δικτύου και η πτώση κεραυνού;

Πως σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό; Θα περιμένετε να καούν πρώτα οι συσκευές σας και ύστερα να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας;

Μειώστε το ρίσκο πρόκλησης ζημιών από υπερτάσεις και νιώστε πιο ασφαλείς, με την τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεων στο γενικό σας πίνακα.

Ο τρόπος επιλογής των απαγωγών πρέπει να είναι σωστός. Δεν θα πρέπει να αγοράζετε ανεξέλεγκτα τέτοιες συσκευές από καταστήματα, σαν να πρόκειται για κάποιο απλό ηλεκτρολογικό υλικό.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά στην ασφάλειά σας και θα πρέπει να του δώσετε ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει να γνωρίζετε αρκετά στοιχεία ώστε να επιλέξετε τον σωστό απαγωγό για την περιοχή που μένετε και το χώρο που πρόκειται να τον εγκαταστήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε και να σας οδηγήσουμε στη σωστή λύση με τα σωστά υλικά, διασφαλίζοντας τη μακροζωία της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

Έντυπο ΔΕΔΔΗΕ - Χρήσιμες πληροφορίες προστασίας από υπερτάσεις