Διαχείριση φωτισμού

Η σωστή διαχείριση του φωτισμού σε οποιόδηποτε χώρο (επαγγελματικό, κατοικία κλπ) συνδέεται άμεσα με το γεγονός της εξοικονόμισης ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της διαχείρισης αυτής είναι η ρύθμιση του φωτισμού σε έναν χώρο να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα και παράλληλα να καταναλώνεται η λιγότερη δυνατή ενέργεια.   

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του επαγγελματικού φωτισμού, ενώ πολλές φορές απουσιάζουμε από τους χώρους εργασίας μας κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φωτιστικά που υπάρχουν εκεί συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά και να καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού μπορούμε να τοποθετήσουμε στους χώρους εργασίας ανιχνευτές προσωπικής παρουσίας, έτσι ώστε τα φώτα να σβήνουν αυτόματα όταν κάποιος απουσιάζει και να ανάβουν όταν βρίσκεται εκεί.

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το πρόβλημα που συναντάμε στο φωτισμό εξωτερικών χώρων και έχει να κάνει με το ότι ο φωτισμός αυτός δεν παραμένει ανενεργός κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κανονικά θα έπρεπε. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να τοποθετήσουμε φωτοκύτταρα ημέρας-νύχτας για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του.

Όταν η διαχείριση του φωτισμού γίνεται από ένα μόνο σημείο, τότε έχουμε να κάνουμε με μία εύκολη διαδικασία. Εάν όμως έχουμε να κάνουμε με πολλά σημεία χειρισμού, είναι απαραίτητο να μας δίνεται και η πληροφορία σχετικά με την κατάσταση που βρίσκονται τα φωτιστικά, αν δηλαδή είναι αναμένα ή σβηστά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με συμβατικό τρόπο, απαιτούνται όμως περισσότερες καλωδιώσεις ενώ υπάρχουν και προβλήματα σχετικά με την επέκταση.   

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγουμε στα συστήματα διαχείρισης κτιρίων με την τεχνολογία KNX. Με τα συστήματα αυτά μπορούμε να ενοποιήσουμε πολλούς χώρους ή διάφορα κτίρια χωρίς να χρειάζονται πολλές καλωδιώσεις και πρόσθετα μερεμέτια σε μελλοντικές αλλαγές και επεκτάσεις. Με μία σωστή αρχική μελέτη, είναι δυνατόν μία διαχείριση με σύστημα KNX να αποδειχτεί στο μέλλον πολύ πιο οικονομική από μία συμβατική διαχείριση.  

Οι δυνατότητες των συστημάτων KNX είναι πολύ μεγάλες και ποικίλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.