Σύντομο ιστορικό

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1987 από τον κ. Σπύρο Τζανίκο με διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ και αρχικά είχε ως αντικείμενό τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τους αυτοματισμούς

Το 1998 ξεκινήσαμε την υλοποίηση εγκαταστάσεων KNX και το 2000 η εταιρεία πιστοποιήθηκε επίσημα ως KNX Partner.

Το 2001 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην περιοχή της Παλλήνης.

Το 2009 με την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της εταιρείας στις σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην περιοχή των Σπάτων.

Από τον Οκτώβριο του 2016 η εταιρεία μας απέκτησε νέο χαρακτήρα και μετατράπηκε σε Ε.Π.Ε. Στο δυναμικό της εντάχθηκε ο κύριος Μαρίνος Τζανίκος, Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, πιστοποιημένος KNX Partner (KNX Basic & Advanced Course), με ειδίκευση στην υλοποίηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά την αυτοματοποιημένη διαχείριση, την ασφάλεια και την προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το 2019 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 σχετικά με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει.

Το 2020 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε με ISO 50001:2018 και με ISO 14001:2015, σχετικά με τα συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Σε όλο το διάστημα της λειτουργίας μας έχουμε την αμέριστη εμπιστοσύνη ενός μεγάλου πελατολογίου αποτελούμενου, μεταξύ άλλων, από κορυφαίους επιχειρηματίες του χώρου της ναυτιλίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και των κατασκευών. Από την πλευρά μας έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υψηλές τους απαιτήσεις.

Από το ξεκίνημά μας έως και σήμερα έχουμε παρακολουθήσει ένα μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσπαθώντας να εμπλουτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις γνώσεις μας πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη διαρκή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.