Δίκτυα υπολογιστών

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις που υπάρχουν σε έναν δεδομένο επαγγελματικό ή οικιακό χώρο για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών, σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης. Με άλλα λόγια, το σύνολο της καλωδίωσης που γίνεται σε έναν χώρο και αφορά όλα τα υποσυστήματα (π.χ τηλέφωνο, ήχος, δίκτυο κλπ) προγραμματίζεται και εγκαθίσταται ως ένα ενιαίο σύστημα.

Στην περίπτωση της μη δομημένης καλωδίωσης, η καλωδίωση που υποστηρίζει κάθε ένα από τα υποσυστήματα ενός επαγγελματικού ή οικιακού χώρου εγκαθίσταται συχνά ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας σειριακή σύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι η καλωδίωση για μία συγκεκριμένη συσκευή είναι ουσιαστικά μία επέκταση της καλωδίωσης σε μία άλλη συσκευή, χωρίς να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο διανομής και διαχείρισής τους.

Στα καινούργια κτίρια, συχνά, δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι συνεπάγεται αύξηση του συνολικού κόστους, οδηγεί και σε μη λειτουργικές λύσεις.

Εάν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μίας νέας οικοδομής γίνει πρόβλεψη του συστήματος καλωδίωσης, επιτυγχάνεται:

 • Οικονομία
 • Ευελιξία
 • Απλοποίηση διαδικασιών
 • Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
 • Συμβατότητα ως προς τις προδιαγραφές τόσο για τα υλικά της καλωδίωσης, όσο και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.

Οι κατηγορίες των καλωδίων στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης είναι:

 • Cat5e: Xρησιμοποιείται για τη μετάδοση σήματος υψηλής πιστότητας μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών και συσκευών τηλεπικοινωνίας. Κατασκευάζεται με ή χωρίς θωράκιση. Χρησιμοποιείται κυρίως στη δομημένη καλωδίωση δικτύων υπολογιστών τύπου Ethernet.

 • Cat6: Χρησιμοποιείται ειδικά για την σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat 6 είναι συμβατά με τα καλώδια Cat5e, παρέχουν όμως υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με αυτά.

 • Cat6A: Βελτιωμένη έκδοση των καλωδίων Cat6 η οποία προορίζεται για καλώδια που θα λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 500 MHz, θα παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης και θα έχουν μέγιστο μήκος 100 μέτρων.

 • Cat7: Χρησιμοποιείται ειδικά για την σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat7 παρέχουν υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με τα καλώδια Cat6, ενώ είναι συμβατά τόσο με τα καλώδια Cat6 και με τα Cat5e. Για να συμβεί αυτό, υπάρχει πρόσθετη θωράκιση για κάθε ζεύγος εσωτερικών καλωδίων και για το καλώδιο συνολικά.

Οι τύποι των καλωδίων στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης είναι:

 • UTP (Unshielded Twisted Pair)
  (Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους χωρίς θωράκιση).
  Το καλώδιο UTP δεν έχει θωράκιση ούτε γύρω από τα ζεύγη ούτε και γύρω από τη δέσμη. Χρησιμοποιείται ευρέως για την καλωδίωση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι κατάλληλο μέχρι 1GB στην περίπτωση των καλωδίων  CAT 5e και CAT6. Δεν θα είναι κατάλληλο για τα μελλοντικά δίκτυα 10 GB, τουλάχιστον όχι σε περίπτωση μεγάλων αποστάσεων.

 • FTP (Foiled Twisted Pair)
  (Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους με θωράκιση).
  Το καλώδιο FTP είναι κατάλληλα θωρακισμένο, συνήθως με επάργυλο συνθετικό φύλλο που περιτυλίγεται γύρω από το κάθε ζεύγος. Το καλώδιο έχει μεγαλύτερη διάμετρο και είναι λιγότερο ελαστικό, έχει όμως πολύ καλύτερες ηλεκτρικές ιδιότητες.

 • S/FTP, F/FTP ή SF/FTP (Screened Foiled Twisted Pair)
  (Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους με επιπλέον μεταλλική θωράκιση).
  Το καλώδιο αυτό είναι τύπου FTP με επιπλέον μεταλλική θωράκιση γύρω από τη δέσμη. Το αγγλικό γράμμα F υποδεικνύει την χρήση συνθετικού φύλλου (αγγλ. foil), ενώ το γράμμα S υποδεικνύει την χρήση μεταλλικού πλέγματος.

 • S/UTP (Screened Unshielded Twisted Pair)
  (Καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους με επιπλέον μεταλλική θωράκιση).
  Το καλώδιο αυτό είναι τύπου UTP με επιπλέον μεταλλική θωράκιση γύρω από τη δέσμη. Το αγγλικό γράμμα S υποδεικνύει την χρήση μεταλλικού πλέγματος, ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιείται και συνθετικό φύλλο, τότε ο τύπος ονομάζεται SF/UTP.