Έξυπνα Κτίρια

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τη χρήση της τεχνολογίας KNX, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των κτιρίων με βάση τη συγκεκριμένη τεχνολογία (Έξυπνα Κτίρια).

Μπορείτε επίσης να βρείτε και μία σειρά από έτοιμες λύσεις (πακέτα) που έχουμε δημιουργήσει για διάφορες περιπτώσεις εφαρμογών KNX, οι οποίες είναι ικανές να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών που συναντάει κανείς σε μία εγκατάσταση. 

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί ηλεκτρικές εγκαταστάσεις KNX από το 1998, έχοντας δημιουργήσει ένα απόλυτα ικανοποιημένο πελατολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς επίσης και να επισκεφθείτε την σχετικά ενότητα στο Photo Gallery