Πυρανίχνευση

Η εταιρεία μας χάρις στην πολυετή γνώση και εμπειρία που διαθέτει, προτείνει τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις συστημάτων πυρανίχνευσης.

Όταν αναφερόμαστε σε συστήματα πυρανίχνευσης, μιλάμε για  ένα από τα βασικότερα συστήματα σε μία εγκατάσταση. Αποτελεί προληπτικό σύστημα και όχι σύστημα καταστολής, η σχεδίαση και η εγκατάσταση του οποίου θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και τεχνικό προσωπικό.

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται συνήθως από:

  •  Κεντρικό πίνακα ελέγχου
  •  Συσκευές ανίχνευσης πυρκαγιάς (π.χ πυρανιχνευτές θερμοδιαφορικοί ή καπνού)
  •  Συσκευές ένδειξης και σήμανσης (π.χ φαροσειρήνες)
  • Ενεργοποιητές μπουτόν

Τα συστήματα πυρανίχνευσης διακρίνονται σε συμβατικά , που συνήθως χρησιμοποιούνται σε μικρές και μικρομεσαίες εγκαταστάσεις, καθώς επίσης  και σε διευθυνσιοδοτούμενα (addressable) που τα συναντάμε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπου κάθε ζώνη πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης ενός συστήματος πυρανίχνευσης, από την καλωδίωση έως την τοποθέτηση, τη σύνδεση και τον προγραμματισμό των αντίστοιχων συσκευών.