Γειώσεις τύπου Ε

Το συγκεκριμένο σύστημα γείωσης είναι κατάλληλο για περιπτώσεις περιορισμένου χώρου και σκληρού εδάφους.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικούς χώρους (π.χ κήπους, παρτέρια κλπ), αλλά και σε υπόγειους χώρους κτιρίων, όπου θα μπορούμε να σκάψουμε για να έχουμε πρόσβαση σε χώμα. Η τελευταία λύση ενδείκνυται για περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη επαρκούς χώρου σε μία εγκατάσταση.

Οι πλάκες που αποτελείται ο γειωτής, ενώνονται κάτα τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν το γράμμα Ε. Ο γειώτης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε εκσκαφή βάθους 100cm κατ' ελάχιστον, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζεται σε μπετό (σκυρόδεμα).

Μέσα στο μπετό μπορούμε να τοποθετήσουμε και ειδικά βελτιωτικά υγρά γειώσεων, τα οποία θα βοηθήσουν την αγωγιμότητα της γείωσης επιτρέποντας στο έδαφος να διατηρεί κάποια υγρασία.

Εγκιβωτίζοντας τη γείωση μέσα στο μπετό παρέχουμε μεγάλη διάρκεια ζωής και μικρή αντίσταση γείωσης, από κάθε άλλο είδος γείωσης που θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε.