Ρητίνη στεγανοποίησης

Ρητίνη RS Resin

Ρητίνη πολυουρεθάνης 2 συστατικών για ηλεκτρολογικές συνδέσεις.

Η αναλογία μίξης των συστατικών είναι 1 προς 1 και το χρώμα της πράσινο. Μετά την μίξη και την τοποθέτησή της στο κουτί χρειάζεται περίπου 24 λεπτά χρόνο για να πήξει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αφού πήξει, σκληραίνει και γίνεται μία στερεή μάζα.

Σε περίπτωση μελλοντικής επισκεψιμότητας η σύνδεση δεν είναι προσβάσιμη. Θα πρέπει να κοπούν τα καλώδια και να χρησιμοποιηθεί νέο κουτί για τη σύνδεση, μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί η νέα ρητίνη.

Αν μετά τη χρήση περισσέψει υλικό, αυτό δεν αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση.

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες σε σακουλάκια:

  • 150gr (110ml)
  • 300gr (220ml)
  • 400gr (290ml)
  • 550gr (400ml)
  • 650gr (470ml)
  • 1650gr (1200ml)

Προϊόντα gel & ρητίνης