Τεχνολογία DALI

Μία επαγγελματική λύση φωτισμού!

Εισαγωγή

Οι δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει το πρωτόκολλο DALI είναι απεριόριστες.

Πρόκειται για ένα επαγγελματικό πρωτόκολλο διασύνδεσης, με το οποίο μπορούν να συνεργαστούν διάφορα στοιχεία φωτισμού όπως: Λαμπτήρες, αισθητήρες, συστήματα ελέγχου φωτισμού, διατάξεις λειτουργίας κλπ.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κοινό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται από όλα τα στοιχεία φωτισμού, το οποίο παρέχει μία αμφίδρομη επικοινωνία δίχως περιορισμούς, προσφέροντας υψηλής ποιότητας διαχείριση φωτισμού.

Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου DALI για κοινούς λαμπτήρες και λαμπτήρες LED. Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προκαθορισμένες σκηνές και εφέ φωτισμού, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου που βασίζονται στο πρωτόκολλο DALI, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία στην εγκατάσταση και μεγαλύτερη λειτουργικότητα σε σχέση με τα συστήματα που βασίζονται στο πρωτόκολλο 1-10V.

Τρόπος λειτουργίας DALI

Ο όρος DALI σημαίνει Digital Addressable Lighting Interface (δηλαδή ψηφιακή, διευθυνσιοδοτούμενη διεπαφή φωτισμού).

Είναι ένα ανοιχτό πρωτόκολλο διασύνδεσης για ηλεκτρονικά συστήματα φωτισμού, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας, προσφέροντας μεγάλη λειτουργικότητα και ευκολία στη χρήση.

Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη δυνατότητα ελέγχου έως και 64 συστημάτων DALI σε έως και 16 ομάδες, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία μέσω μίας γραμμής ελέγχου 2 αγωγών (ανεξάρτητα ή με κοινή λειτουργία ομάδας φωτιστικών).

Ο τρόπος χειρισμού της μεταγωγής και της ρύθμισης του φωτισμού γίνεται μέσω της γραμμής ελέγχου, χωρίς τη χρήση ρελέ.

Σημαντικές πληροφορίες του συστήματος ελέγχου DALI, όπως π.χ η κατάσταση που βρίσκονται οι λαμπτήρες, αποθηκεύονται στο ίδιο το σύστημα και βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη.

Πλεονεκτήματα του DALI

Απλός σχεδιασμός & απλή εγκατάσταση:
Ο τρόπος σχεδιασμού της γραμμής ελέγχου 2 αγωγών για έως και 64 συστήματα DALI είναι εξαιρετικά απλός και ο σχεδιασμός της μπορεί να ολοκληρωθεί ξεχωριστά από το σχεδιασμό των παροχών ισχύος. Για τη γραμμή ελέγχου δεν απαιτείται ειδική καλωδίωση και μπορεί να δρομολογηθεί μαζί με το καλώδιο παροχής, π.χ σε ένα πενταπολικό καλώδιο ΝΥΜ.

Λιγότερα στοιχεία χειρισμού:
Για τον τρόπο χειρισμού της μεταγωγής των φωτιστικών δεν χρειάζεται ρελέ. Ο χειρισμός της μεταγωγής καθώς και η ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας γίνονται αποκλειστικά μέσω της γραμμής ελέγχου.

Ευελιξία μελλοντικών αλλαγών:
Με τη χρήση του πρωτοκόλλου DALI οι ομάδες φωτισμού δεν δημιουργούνται καλωδιακά. Ο χρήστης ομαδοποιεί με απλό τρόπο τα εκάστοτε φωτιστικά ανάλογα με τις ανάγκες του, έχοντας τη δυνατότητα να μεταβάλλει αυτές τις ομαδοποιήσεις ανά πάσα στιγμή μελλοντικά.

Συγχρονισμένες αλλαγές σκηνών φωτισμού:
Ακόμα και στην περίπτωση που θέλουμε να ανάψουμε φωτιστικά με διαφορετικό επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας ή αν έχουμε συνδυασμό διαφορετικών τύπων λαμπτήρων μεταξύ τους, το πρωτόκολλο DALI πηγαίνει με συγχρονισμένο τρόπο από τη μία σκηνή φωτισμού στην άλλη. Όλα τα φωτιστικά επιτυγχάνουν ταυτόχρονα το νέο επίπεδο φωτεινότητας που θα ρυθμίσουμε.

Ένδειξη κατάστασης λαμπτήρων:
Η κατάσταση ενός λαμπτήρα μπορεί να αναφερθεί από ένα σύστημα DALI και στη συνέχεια να ενημερωθεί για αυτό ο χρήστης. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν ελαττωματικοί λαμπτήρες. Ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλων έργων το παραπάνω στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο, λόγω της δυνατότητας που έχει το DALI να ενοποιείται πολύ εύκολα με υπάρχοντα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων (όπως το KNX). 

Ενοποίηση με συστήματα αυτοματισμού κτιρίων

Τα συστήματα DALI λόγω της μεγάλης ευελιξίας και λειτουργικότητάς τους, μπορούν εύκολα να ενοποιηθούν με υπάρχοντα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων ή να συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό νέων κτιρίων.

Ένα από τα κορυφαία συστήματα αυτοματισμού κτιρίων με το οποίο μπορεί να ενοποιηθεί η τεχνολογία DALI, είναι το σύστημα KNX.