Κλιματισμός

Πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός κλιματιστικού, θα πρέπει πρώτα να εξαντλήσετε μία σειρά από εναλλακτικές, όπως:

  • Η εξάντληση δυνατοτήτων φυσικού δροσισμού.
  • Η χρήση ανεμιστήρων οροφής.
  • Η αξιοποίηση γεωθερμικού κλιματισμού.
  • Η λύση του ηλιακού κλιματισμού (για επιχειρήσεις).

Εγκαταστήστε το κατάλληλο μέγεθος κλιματιστικού ανάλογα με το μέγεθος του χώρου σας (επιφάνεια δαπέδου, όγκο) και τα ψυκτικά φορτία. Μια μεγάλη μονάδα δεν είναι απαραίτητα καλύτερη, γιατί δε θα ψύξει τον χώρο ομοιόμορφα. Η σωστή σε διαστάσεις μονάδα λειτουργεί πιο αποδοτικά για περισσότερο χρόνο, σε αντίθεση με μια μεγαλύτερη μονάδα που κάνει συνεχείς κύκλους λειτουργίας.

Η απόδοση του συστήματος βελτιώνεται όταν το εξωτερικό τμήμα του μηχανήματος προστατεύεται από την άμεση έκθεσή του στον ήλιο και τους ισχυρούς ανέμους. Η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας γίνεται σε συνάρτηση με την γεωμετρία του χώρου.

Η διεύθυνση του αέρα ρυθμίζεται από τα πτερύγια της μονάδας να έχει κατεύθυνση προς τα πάνω, αφού ο κρύος αέρας είναι βαρύτερος και κινείται προς τα κάτω. Ο καθαρισμός των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας είναι απαραίτητος μια φορά τον μήνα ή ανάλογα με την χρήση.

Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να προσέξετε είναι το πόσο ενεργειακά αποδοτικό είναι το κλιματιστικό που θα αγοράσετε. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει όλα τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια ετικέτα με την ενεργειακή σήμανση της συσκευής. Επιλέξτε ενεργειακή κατηγορία Α ή έστω Β, όχι μικρότερη.

Αν δεν υπάρχει ενεργειακή σήμανση, τότε ρωτήστε τον πωλητή για κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα για το συντελεστή ενεργειακής απόδοσης (COP, Coefficient of Performance) και το βαθμό ενεργειακής απόδοσης (EER, Energy Efficiency Ratio). Το COP για τα μικρά κλιματιστικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,4 και το EER μεγαλύτερο από 3.