Φωτισμός

Όλοι μας καθημερινά ανοίγουμε κατά τις νυχτερινές ώρες τους διακόπτες του ηλεκτρικού προκειμένου να έχουμε φως. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι με αυτή την απλή κίνηση μπορεί να χάνουμε χρήματα και να συμβάλλουμε, παρά τη θέλησή μας, στην αλλαγή του κλίματος;

Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάμπες πυρακτώσεως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας γίνεται θερμότητα και χάνεται.

Στην αγορά κυκλοφορούν πλεόν ευρέως λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED, που καταναλώνουν πολλή λιγότερη ενέργεια και διαρκούν πολύ περισσότερο.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι τόσο μεγάλη με αποτέλεσμα η απόσβεση της αγοράς του λαμπτήρα LED να γίνεται αρκετά σύντομα και στη συνέχεια, οι μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος να μεταφράζονται σε καθαρό κέρδος για τον καταναλωτή, τόσο χρηματικό όσο και περιβαλλοντικό.