Περιβάλλον

Όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στο χώρο, δείχνουμε εμπράκτως σαν εταιρεία την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουμε για θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε παρακάτω μία σειρά από χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, σχετικές με τα θέματα αυτά, οι οποίες αφορούν περιπτώσεις που συναντάμε σχεδόν όλοι στην καθημερινότητά μας.