ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ :2015

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ολοκλήρωση ηλεκτρικής εγκατάστασης αποθηκών μεγάλης εταιρείας, εμπορίας ανταλλακτικών, στο Μαρκόπουλο

περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΚΥΖΗ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε την κατασκευή γείωσης τύπου Ε, σε παλιά πολυκατοικία στην περιοχή του Γκύζη. 

περισσότερα